KAPASİTE RAPORU NEDİR, NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR?

Ülkemizin askeri ve sınai seferberliğine ilişkin plan ve program çalışmaları ve yurt savunmasında ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarının tespit edilmesinde ve ayrıca ülkemizin hammadde, yardımcı madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağı olan Kapasite Raporları, tüm sanayi kuruluşlarının periyodik olarak düzenlettirmek zorunda oldukları belgelerdir.

Kapasite Raporları aşağıda belirtilen belgelerin ilgili kuruluşlardan alınabilmesi ve/veya Devlet tarafından sağlanan çeşitli indirim ve Sanayiciye özel uygulamalardan yararlanabilmek için gerekli bir belgedir.

• Yatırım Teşvik Belgesi

• Dahilde İşleme İzin Belgesi

• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında

• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında

• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde

• Resmi ve özel ihalelerde

• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde

• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda

• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde

• İmalatçı belgesi alımında

• Vergi incelemelerinde

• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporları Odaların görevlendirdiği ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulunduğu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir. Düzenleme esnasında Odalar Birliğince hazırlanmış "Kapasite Esasları" adli kriterlere riayet etmek zorunludur.

Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi Ve Yenileme İşlemleri

Kapasite Raporları ilgili yönetmelikler gereğince en çok üç yıllık süreler için verilebilmektedir. Firmanın kiralık Makine ve Tesisat kullanıyor olması ve/veya Taşeron sözleşmesi yolu ile işçi çalıştırıyor olması hallerinde bu süre Kira/taşeron sözleşmelerinin süreleri ile kısalabilmektedir.

 

 Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu