img
Aydın İli Eylül Ayı İhracat Performansı (2021)
İlimizin (AYDIN) 2021 yılı Eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 29,4 artarken 94,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 19,5 artışla 944 milyon dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 42,5 artışla 300,2 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında 69 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 373,4 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı pay geçen yılın aynı ayına göre % 0,17 artışla % 0,48 oldu. Eylül ayında 67 ilin ihracatı artarken en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 22. sırada, ithalatta ise 31. sırada yer aldı. İhracat pazarlarına göre İlimizden Eylül ayında 108 ülkeye ve 5 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Eylül ayında 64 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 35 ülkeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 12 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 9,9 milyon dolar ile İspanya, 8 milyon dolar ile ABD ve 6,5 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 56,9 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 75,1 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 798.166,7 artışla Suriye, % 1.728,4 artışla Bahreyn, % 1.556,7 artışla Tunus ve % 1.538,9 artışla Kırgızistan oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2021 yılı Eylül ayında Senegal, Ekvator Ginesi, Uganda, Madagaskar, Zambia, Barbados, Trinidad ve Tobago, Guyana, Bolivya, Paraguay, İstanbul Endüstri ve Tic. Serb. Böl. , Kayseri Serb. Böl. , Kocaeli Serb. Böl. ve Yemen gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 232 ülke ve bölgenin 113'üne Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat % 21,2 artarak 49,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 52,4 oldu. AB’yi 15,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 4,4 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre İlimizde Eylül ayında 23 farklı sektör içinde Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat 24,2 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 17,8 milyon dolarla Gıda ürünleri ve içecek, 14,9 milyon dolar ile Taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı” olurken, sektör ihracatını % 21.692 oranında artırarak 2.615 dolara taşıdı. “Plastik ve kauçuk ürünleri” sektöründe artış oranı % 866 olurken “Ağaç ve mantar ürünleri” sektörü ihracatını % 485 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre İhracatta en yüksek payı alan sektör % 79,6 oran ve 74,9 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu % 15,9 oran ve 14,9 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık % 4,6 oran ve 4,3 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2021 yılı Eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 29,2 artarak 19,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 25,2 artışla 201,2 milyar dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 17,1 artışla 245,4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı % 44,5 azalarak 2,7 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 88’e yükseldi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Eylül ayı ihracatında; % 2,8 Yüksek, % 31,7 Orta-Yüksek, % 32,5 Orta-Düşük ve % 33 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı