img
Aydın İli Teummuz Ayı İhracat Performansı(2021)
İlimizin (AYDIN) 2021 yılı Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,5 artarken 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 12,5 artışla 889 milyon dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 30,3 artışla 274,5 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında 40,3 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 256,8 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı pay geçen yılın aynı ayına göre % 8,1 azalışla % 0,42 oldu. Temmuz ayında 56 ilin ihracatı artarken en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 25. sırada, ithalatta ise 28. sırada yer aldı. İhracat pazarlarına göre İlimizden Temmuz ayında 102 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında 53 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 41 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8,3 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 6,1 milyon dolar ile İspanya, 4,2 milyon dolar ile Almanya ve 3,7 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 56,8 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 74 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 1.370,9 artışla Tunus, % 1.257,2 artışla Brezilya, % 762,6 artışla Ürdün ve % 644,5 artışla Karadağ oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2021 yılı Temmuz ayında Kırgızistan, Sudan, Burkina Faso, Kotdivuar, Ekvator Ginesi, Somali, Uganda, Mozambik, Bahamalar, İstanbul Endüstri ve Tic. Serb. Böl. ve Fiji gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 229 ülke ve bölgenin 105'ine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat % 11,6 artarak 34,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 52 oldu. AB’yi 11,1 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 3,1 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre İlimizde Temmuz ayında 21 farklı sektör içinde Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat 18,8 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 11,8 milyon dolarla Taşocakçılığı ve diğer madencilik, 10,4 milyon dolar ile Motorlu kara taşıtı ve römorklar sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Plastik ve kauçuk ürünleri” olurken, sektör ihracatını % 902,1 oranında artırarak 904.570 dolara taşıdı. “Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)” sektöründe artış oranı % 229,9 olurken “Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler” sektörü ihracatını % 126,1 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre İhracatta en yüksek payı alan sektör % 77,2 oran ve 51 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu % 17,9 oran ve 11,8 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık % 4,9 oran ve 3,2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2021 yılı Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 10,4 artarak 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 18,7 artışla 190,7 milyar dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 14 artışla 238,9 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı % 40,4 artarak 4,2 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 78,7’ye geriledi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Temmuz ayı ihracatında; % 2,9 Yüksek, % 33 Orta-Yüksek, % 30,4 Orta-Düşük ve % 33,7 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı