img
Aydın İli Şubat Ayı İhracat Performansı (2021)
İlimizin (AYDIN) 2021 yılı Şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 24 artarken 67,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 1,7 artışla 784,3 milyon dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 7,6 artışla 225,1 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında 41,9 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 261 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı pay geçen yılın aynı ayına göre % 13,9 artışla % 0,45 oldu. Şubat ayında 59 ilin ihracatı artarken en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 22. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer aldı. İhracat pazarlarına göre İlimizden Şubat ayında 105 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Şubat ayında 61 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 30 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 6 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 5,7 milyon dolar ile İspanya, 4,9 milyon dolar ile Almanya ve 4,4 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 54,9 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 71,2 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 2.235,4 artışla Cezayir, % 2.181,4 artışla Estonya, % 1.515,6 artışla Senegal ve % 1.343,9 artışla Peru oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2021 yılı Şubat ayında Kazakistan, Özbekistan, Karadağ, Sudan, Güney Sudan, Benin, Nijerya, Kenya, Uganda, Panama, Dominik Cum. , Ekvator, Bolivya, Suriye, Filistin Devleti, Moğolistan ve Kayseri Serbest Bölg. gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 224 ülke ve bölgenin 109'una Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat % 23 artarak 32,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 47,8 oldu. AB’yi 10,8 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 3,6 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre İlimizde Şubat ayında 23 farklı sektör içinde Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat 15,3 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 12,9 milyon dolarla Gıda ürünleri ve içecek, 11,8 milyon dolar ile Taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları” olurken, sektör ihracatını % 18.390,5 oranında artırarak 85.241 dolara taşıdı. “Plastik ve kauçuk ürünleri” sektöründe artış oranı % 1.347,9 olurken “Metalik olmayan diğer mineral ürünler” sektörü ihracatını % 321,7 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre İhracatta en yüksek payı alan sektör % 81,5 oran ve 55,4 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu % 17,3 oran ve 11,8 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık % 1,1 oran ve 778.520 dolar ile üçüncü, toptan ve perakende ticaret %0,01 oran ve 6.200 dolar ile dördüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2021 yılı Şubat ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,8 artarak 15,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 1 artışla 162,3 milyar dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 0,4 artışla 210,4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı % 10,4 artarak 3 milyar 479 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 81,3’e geriledi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Şubat ayı ihracatında; % 3,0 Yüksek, % 37 Orta-Yüksek, % 26,6 Orta-Düşük ve % 33,4 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı