img
Aydın İli Ocak Ayı İhracat Performansı (2021)
AYDIN İLİ OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI (2021) İlimizin (AYDIN) 2021 yılı Ocak ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,43 artarken 62,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 0,04 artışla 771,2 milyon dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 3,7 artışla 217 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında 37 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 245,2 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı pay geçen yılın aynı ayına göre % 2,6 azalışla % 0,44 oldu. Ocak ayında 50 ilin ihracatı artarken en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 23. sırada, ithalatta ise 29. sırada yer aldı. İhracat pazarlarına göre İlimizden Ocak ayında 95 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Ocak ayında 45 ülkeye ihracat artarken, 46 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8,7 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 7 milyon dolar ile İspanya, 4,8 milyon dolar ile Almanya ve 3,8 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 61,3 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 77,6 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 6.484,2 artışla Peru, % 2.110,9 artışla Şili, % 556,9 artışla Yeni Zelanda ve % 388,2 artışla Kazakistan oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2021 yılı Ocak ayında Malta, Kotdivuar, Nijerya, Tanzanya, Guatemala, Mersin Serbest Bölg. ve Kayseri Serbest Bölg. gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 228 ülke ve bölgenin 99'una Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat % 13,4 artarak 35,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 57,5 oldu. AB’yi 8,4 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 3,7 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre İlimizde Ocak ayında 22 farklı sektör içinde Taşocakçılığı ve diğer madencilik 15,5 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 13,3 milyon dolarla Gıda ürünleri ve içecek, 12,8 milyon dolar ile Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Metalik olmayan diğer mineral ürünler” olurken, sektör ihracatını % 264,2 oranında artırarak 4.744.225 dolara taşıdı. “Giyim eşyası” sektöründe artış oranı % 111,5 olurken “Tarım ve hayvancılık” sektörü ihracatını % 55,8 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre İhracatta en yüksek payı alan sektör % 71,5 oran ve 44,6 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu % 24,8 oran ve 15,5 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık % 3,7 oran ve 2,3 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2021 yılı Ocak ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,1 artarak 14,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 0,27 artışla 161,1 milyar dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız % 0,33 azalışla 208,8 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı % 24,1 azalarak 3 milyar 548 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 80,1’e yükseldi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Ocak ayı ihracatında; % 3,0 Yüksek, % 35,6 Orta-Yüksek, % 28,0 Orta-Düşük ve % 33,5 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı