img
Aydın İli Aralık Ayı İhracat Performansı (2020)
İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 14,1 artarken 70,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre % 2,2 artışla 771 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız % 3,3 artışla 209 milyon dolara yükseldi. Aralık ayında 48,7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 321,3 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı pay geçen yılın aynı ayına göre % 1,2 azalışla % 0,42 oldu. Aralık ayında 61 ilin ihracatı artarken en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 25. sırada, ithalatta ise 30. sırada yer aldı. İhracat pazarlarına göre İlimizden Aralık ayında 104 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Aralık ayında 50 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 44 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8,2 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 7 milyon dolar ile İspanya, 5,8 milyon dolar ile ABD ve 5,1 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 59,6 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 75,7 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 5.753,5 artışla Peru, % 1.840,4 artışla İrlanda, % 1.449,4 artışla Özbekistan ve % 830,2 artışla Tayvan oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı Aralık ayında Tacikistan, Karadağ, Gana, Nijerya, Kamerun, Uganda, Tanzanya, Guyana, Surinam, Suriye ve Maldivler gibi ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 222 ülke ve bölgenin 107'sine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat % 23,5 artarak 34,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 49,3 oldu. AB’yi 9,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 4,7 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre İlimizde Aralık ayında 21 farklı sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 17,1 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 11,5 milyon dolarla Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat, 11,5 milyon dolar ile Taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları” olurken, sektör ihracatını % 3.195,7 oranında artırarak 29.299 dolara taşıdı. “Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar” sektöründe artış oranı % 301,1 olurken “Giyim eşyası” sektörü ihracatını % 282,7 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre İhracatta en yüksek payı alan sektör % 73,4 oran ve 51,9 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu % 16,3 oran ve 11,5 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık % 10,3 oran ve 7,3 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2020 yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 15,5 artarak 16,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı ihracatımız % 6,4 azalışla 160,5 milyar dolara gerilerken, ithalatımız % 3,3 artışla 209,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı % 6 azalarak 4 milyar 98 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 80,5’e yükseldi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Aralık ayı ihracatında; % 3,8 Yüksek, % 37,3 Orta-Yüksek, % 26,5 Orta-Düşük ve % 32,4 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı