img
Aydın İli Kasım Ayı İhracat Performansı (2020)
İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,3 artarken 81,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 1,1 artışla 762,4 milyon dolar olurken, son 12 ay ithalatımız % 1,3 azalışla 199,8 milyon dolara geriledi. Kasım ayında 63,9 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 459,3 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı pay geçen yılın aynı ayına göre % 4,3 artışla % 0,53 oldu. Kasım ayında 45 ilin ihracatı artarken en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 21. sırada, ithalatta ise 34. sırada yer aldı. İhracat pazarlarına göre İlimizden Kasım ayında 106 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Kasım ayında 53 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 42 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 15,4 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 6,5 milyon dolar ile Almanya, 5,6 milyon dolar ile İspanya ve 5,5 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 59 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 75,5 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 4.278,53 artışla Malta, % 1.700,96 artışla Katar, % 1.452,79 artışla Güney Afrika Cumhuriyeti ve % 1.321,11 artışla Peru oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı Kasım ayında Türkmenistan, Gana, Togo, Nijerya, Gabon, Kenya, Mauritius, Ekvator, Bolivya, Arjantin, Suriye, Kayseri Serbest Bölgesi, Maldivler gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğinde Türkiye'nin ihracat yaptığı 218 ülke ve bölgenin 110'una Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat % 0,43 artarak 44,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 54,3 oldu. AB’yi 7,6 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri ve 7,5 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına göre İlimizde Kasım ayında 23 farklı sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 21,6 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 12,8 milyon dolarla Taşocakçılığı ve diğer madencilik, 12,6 milyon dolar ile Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar” olurken, sektör ihracatını % 12.074,0 oranında artırarak 21.061 dolara taşıdı. “Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları” sektöründe artış oranı % 1.466,9 olurken “Ağaç ve mantar ürünleri” sektörü ihracatını % 443,7 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre İhracatta en yüksek payı alan sektör % 70,8 oran ve 57,9 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu % 15,7 oran ve 12,8 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık % 13,6 oran ve 11,1 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2020 yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 0,9 azalarak 15,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 7,7 azalışla 158,3 milyar dolara gerilerken, son 12 aylık ithalatımız % 2,3 artışla 207,4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı % 99 artarak 4 milyar 537 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 77,1’e geriledi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Kasım ayı ihracatında; % 3,3 Yüksek, % 37,9 Orta-Yüksek, % 25,6 Orta-Düşük ve % 33,1 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı