img
Aydın İli Ekim Ayı İhracat Performansı (2020)
AYDIN İLİ EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI (2020) İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 8,8 artarken 91,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 0,7 artışla 759,8 milyon dolar olurken, son 12 ay ithalatımız % 2,3 azalışla 197,9 milyon dolar oldu. Ekim ayında 74,2 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 538,3 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 3,5 artışla % 0,55 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında; Ekim ayında 41 ilin ihracatı artarken en fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 18. sırada, ithalatta ise 32. sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Ekim ayı ihracatına bakıldığında; % 0,05 Yüksek, % 25,32 Orta-Yüksek, % 6,89 Orta-Düşük ve % 67,73 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Ekim ayında 104 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Ekim ayında 53 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 43 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 16,9 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 8,2 milyon dolar ile Almanya, 7,3 milyon dolar ile İspanya ve 6,5 milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 62,1 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 77,5 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülke ve Bölgeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 8.775,28 artışla Arjantin, % 3.255,25 artışla Mersin Srb. Bölg. , %1.510,33 artışla Tayvan ve % 902,74 artışla Lübnan oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı Ekim ayında İrlanda, Mali, Ruanda, Kenya, Küba, Bahamalar, Barbados, Venezuela, Surinam, Umman, Afganistan ve Myanmar gibi ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin ihracat yaptığı 222 ülke ve bölgenin 108'ine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 30,1 artarak 55,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 60,7 oldu. AB’yi 7,6 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 5,6 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Ekim ayında 22 farklı sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 32,6 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 16,1 milyon dolarla Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat, 15,1 milyon dolar ile Taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Kağıt ve kağıt ürünleri” olurken, sektör ihracatını % 683 oranında artırarak 154.238 dolara taşıdı. “Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler” sektöründe artış oranı % 291,3 olurken “Metalik olmayan diğer mineral ürünler” sektörü ihracatını % 248,1 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre bakıldığında; İhracatta en yüksek payı alan sektör %77,2 oran ve 70,4 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu %16,5 oran ve 15,1 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık %6,2 oran ve 5,7 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2020 yılı Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,1 artarak 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 7,6 azalışla 158,5 milyar dolara gerilerken, son 12 aylık ithalatımız % 1,3 artışla 205,3 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı % 24,4 artarak 2 milyar 281 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 87,8’e geriledi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Ekim ayı ihracatına bakıldığında; % 3,5 Yüksek, % 36,7 Orta-Yüksek, % 25,8 Orta-Düşük ve % 34 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı