img
Aydın İli Eylül Ayı İhracat Performansı (2020)
AYDIN İLİ EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI (2020) İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,9 artarken 72,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 0,2 azalışla 752,4 milyon dolar olurken, son 12 ay ithalatımız % 2,2 azalışla 198,1 milyon dolar oldu. Eylül ayında 57,7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 481,8 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 2,6 azalışla % 0,48 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında; Eylül ayında 55 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 21. sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Eylül ayı ihracatına bakıldığında; % 0,06 Yüksek, % 28,14 Orta-Yüksek, % 9,17 Orta-Düşük ve % 62,64 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Eylül ayında 110 ülkeye ve 2 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Eylül ayında 51 ülkeye ihracat artarken, 48 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8,7 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 7,9 milyon dolar ile Almanya, 5,9 milyon dolar ile İspanya ve 5,3 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 60 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 77,1 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 18.558,84 artışla Nijerya, % 10.123,05 artışla Litvanya, % 6.688,87 artışla Marşal Adaları ve % 615,91 artışla Güney Kore oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı Eylül ayında Estonya, Kırgızistan, Kotdivuar, Gana, Kamerun, Tanzanya, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Uruguay, Arjantin ve Afganistan gibi ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin ihracat yaptığı 223 ülke ve bölgenin 112'üne Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 11,6 artarak 43,1 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 59,2 oldu. AB’yi 7,7 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 4,8 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Eylül ayında 22 farklı sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 19,1 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 14,3 milyon dolarla Taşocakçılığı ve diğer madencilik, 11,9 milyon dolar ile Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Diğer ulaşım araçları” olurken, sektör ihracatını % 774,8 oranında artırarak 100.000 dolara taşıdı. “Metalik olmayan diğer mineral ürünler” sektöründe artış oranı % 374,4 olurken “Kâğıt ve kâğıt ürünleri” sektörü ihracatını % 232,6 artırmayı başardı. Ülkemizin 2020 yılı Eylül ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,6 artarak 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız % 8 azalışla 157,7 milyar dolara gerilerken, son 12 aylık ithalatımız % 0,7 artışla 204 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı % 129,4 artarak 4 milyar 781 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 76,1’e geriledi. Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Eylül ayı ihracatına bakıldığında; % 3,3 Yüksek, % 36,8 Orta-Yüksek, % 25,1 Orta-Düşük ve % 34,8 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı