img
AYSO Başkanı Şahin, Ege Bölge Toplantısına Katıldı
AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Ege Bölge toplantısına katılarak, Ege Bölgesi oda ve borsa başkanları ile bir araya geldi. Yapılan çalışmalar sayesinde, Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. En son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” diye konuştu. Toplantıda söz alan AYSO Başkanı Şahin; ‘’Odamız üyesi firmalar Mısır, İspanya, İtalya, Filistin vb. ülkelere proje bazında altyapı tesisleri ihraç etmektedir. Gönderilen tesislerin montaj, kurulum ve çalıştırılması için sanayici üyelerimizin montaj ekiplerinin de vize alarak ilgili ülkelere gitmeleri gerekmektedir. Ancak vize işlemlerinde belirsizlikler yaşanmakta ya da vize verilmektedir. Covid-19 salgınının da etkisi ile izinler daha da zorlaşmış durumdadır. Üretim ve ticaret devam ettiği sürece taleplere göre sanayicimiz ürün satmaya devam edecektir. Bu şekilde montaj işleri daha hızlı sonuçlanacak bir vize alınabilir mi? İhracatçımız Covid-19 salgını ile ilgili her türlü tedbirini alarak başvuruda bulunmayı taahhüt ediyor. Vize işleri geç de olsa bir süre verilerek tamamlanması sağlandığı takdirde, bu konu ülkemiz dış ticaretinin gelişimi ve yatırımcılarımız için büyük bir sorun haline gelmeden çözülebilir’’ dedi. Şahin; ‘’21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Yatırımlarda Devlet yardımları hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilimizdeki bazı ilçelerde üçüncü bölge desteklerinden yararlanma hakkı kazanmışlardır. Bu karar kapsamında; hammaddeye yakın bu ilçelerde bir küme haline gelen bazı sektörlerde planlı sanayileşme yapısı için ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulma çalışmalarında Nazilli ilçemizde Nazilli Ticaret Odası ile ortak çalışmalar yürütmeye başladık. Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Arslan da bölgede ekonominin gelişimi için sanayi parselli arazilerin oluşturulmasını her fırsatta dile getirmektedir. İlk olarak da Bozdoğan ilçesi dağ köylerinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 mermer işleme üretim tesislerinin talepleri doğrultusunda bölgede Mermer ihtisas organize sanayi bölgesi kuruluş çalışmalarına başladık. Bu tesislerin bölgedeki mermer ocaklarına yakınlığı önemli avantajlar olup bu sayede Covid 19 süresince de ihracat kayıtlı üretimlerine devam etmişlerdir. Bu bölgede planlı bir sanayi altyapısı kurmak ve hatta yayımlanan karar ile buradaki yatırımların OSB içinde olunca 4.Bölge teşviklerine dâhil olması söz konusu olacaktır. Bu ihtisas OSB’ler, kırsal alanda köylerin ekonomik gelişmesinde önemli katkı verecektir’’ dedi. Başkan Şahin; ‘’Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapacak sanayicilerimize, Sabit yatırımlar için uzun vadeli ve uygun koşullarda kredi imkânı sunulması ve sektörüne göre, farklı mimari tipler de geliştirilen fabrika binası projelerinin de TOKİ tarafından yapılması; sanayicilerin yeni yatırım yaparken işletme finansmanını, hammadde ve işçilik maliyetlerinde kullanmasına olanak tanıyacaktır. Böylece, sanayicimiz işletmeyi faaliyete geçirmeden borç yükünün ağırlığını hissetmeden üretimini, istihdamını ve kârını kısa sürede arttırarak üretim tedarik zincirinde güçlü bir yapıya kavuşabilecektir’’ dedi. Şahin; ‘’Bilindiği üzere Firmalarımızda çalışan kronik rahatsızlığı olan personellerimiz Covid-19 salgınından etkilenmemeleri için bu dönemi çalışmadan geçirmektedirler. Sayıları oldukça fazla olan bu personelimiz bu salgın dönemi içerisinde Nakdi ücret desteğinden faydalanarak ayda yaklaşık 1.168 TL almaktadırlar. Sanayi kuruluşlarında çalışan bu personeller deneyimleri itibariyle de firmalar için önemli bir iş gücüdür. Bu durumda; ilgili personel nakdi ücret desteğiyle geçinemiyor, işletmede de önemli bir işgücü kaybı oluşmaktadır. Ayrıca personel çalışmak istemektedir. Sonuç olarak; ilgili personel aile hekiminden veya hastaneden kendi çalışma isteğini dile getirerek bir rapor alsa, raporda da kendi sorumlu olduğu tedbirlere uyacağının taahhüdünü verse, işyerinde de gerekli önlemler alındığı takdirde bu çalışanların işbaşı yapması önem arz etmektedir’’ dedi.