img
Aydın İli Mayıs Ayı İhracat Performansı (2020)
AYDIN İLİ MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI (2020) İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 37,8 azalırken 44,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat % 8,6 azalışla 272,5 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 3,5 azalışla 710,8 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında 27,3 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 257,4 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 5,1 artışla % 0,47 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında; Mayıs ayında 16 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 24. sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Mayıs ayı ihracatına bakıldığında; % 0,21 Yüksek, % 44,19 Orta-Yüksek, % 6,43 Orta-Düşük ve % 49,17 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Mayıs ayında 104 ülkeye ve 2 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Mayıs ayında 22 ülkeye ihracat artarken, 77 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 4,2 milyon dolar ile İspanya oldu. İspanya’yı 3,6 milyon dolar ile İtalya, 3,5 milyon dolar ile Almanya ve 3,3 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 58,5 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 78,1 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 483,2 artışla Katar, % 393,7 artışla Suudi Arabistan, % 206 artışla Jamaika ve % 193,5 artışla Karadağ oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı Mayıs ayında İrlanda, Sudan, Moritanya, Gabon, Küba ve Bolivya gibi ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin ihracat yaptığı 219 ülke ve bölgenin 106'sına Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 33,1 azalarak 22,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 50,5 oldu. AB’yi 6 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 3,9 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Mayıs ayında 19 farklı sektör içinde Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 11,7 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 10 milyon dolarla Taşocakçılığı ve diğer madencilik, 6,7 milyon dolar ile Gıda ürünleri ve içecek sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat” olurken, sektör ihracatını % 3.503,8 oranında artırarak 708.619 dolara taşıdı. “Plastik ve kauçuk ürünleri” sektöründe artış oranı % 98,7 olurken “Tarım ve hayvancılık” sektörü ihracatını % 25,4 artırmayı başardı. Ülkemizin 2020 yılı Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 40,8 azalarak 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 5 aylık ihracat % 19,9 azalışla 58,2 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 8,4 azalışla 157 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı % 77,3 artarak 3 milyar 334 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 73,9’a geriledi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı