img
Aydın İli Nisan Ayı İhracat Performansı (2020)
AYDIN İLİ NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI (2020) İlimizin(AYDIN) 2020 yılı Nisan ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 22,3 azalırken 49,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 4 ayında ihracat % 0,7 artışla 227,8 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 0,2 artışla 737,9 milyon dolara yükseldi. Nisan ayında 36,7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 392,2 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 33,2 artışla % 0,58 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında; Nisan ayında 19 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 20. sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Nisan ayı ihracatına bakıldığında; % 0,28 Yüksek, % 36,32 Orta-Yüksek, % 8,88 Orta-Düşük ve % 54,52 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Nisan ayında 99 ülkeye ve 2 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Nisan ayında 34 ülkeye ihracat artarken, 58 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 4,8 milyon dolar ile ABD oldu. ABD’yi 4,4 milyon dolar ile İspanya, 3,8 milyon dolar ile Almanya ve 2,7 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 58,4 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 75,7 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 1.873,3 artışla Şili, % 1.220,6 artışla Libya, % 805,5 artışla Finlandiya ve % 556,5 artışla Ürdün oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2020 yılı Nisan ayında İrlanda, Sudan, Güney Sudan, Moritanya, Burkina Faso, Gana, Küba, Guyana, Arjantin gibi ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin ihracat yaptığı 220 ülke ve bölgenin 101'ine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 11,2 azalarak 25 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 50,8 oldu. AB’yi 5,9 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 3,9 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Nisan ayında 22 farklı sektör içinde Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11,5 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 10,7 milyon dolarla Gıda ürünleri ve içecek, 10,6 milyon dolar ile Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Ağaç ve mantar ürünleri” olurken, sektör ihracatını % 589,2 oranında artırarak 12.336 dolara taşıdı. “Tarım ve hayvancılık” sektöründe artış oranı % 47,1 olurken “Basım ve yayım” sektörü ihracatını % 45,2 artırmayı başardı. Ülkemizin 2020 yılı Nisan ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 41,6 azalarak 8,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 4 aylık ihracat % 13,9 azalışla 48,8 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 4,6 azalışla 163,6 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı % 33,4 artarak 4 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 67,8’e geriledi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı