img
Aydın İli Aralık Ayı İhracat Performansı (2019)
AYDIN İLİ ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI (2019) İlimizin(AYDIN) 2019 yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 13,3 artarken 59,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılı ihracatımız geçen yıla göre % 0,9 artışla 736,4 milyon dolar olurken, ithalatımız ise % 24,7 azalışla 194,9 milyon dolara geriledi. Aralık ayında 47,7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 502,7 oldu. İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 6,5 artışla % 0,40 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında; Aralık ayında 51 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 23. sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Aralık ayı ihracatına bakıldığında; %0,17 Yüksek, %34,98 Orta-Yüksek, %9,16 Orta-Düşük ve %55,70 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi. İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Aralık ayında 99 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Aralık ayında 54 ülkeye ihracat artarken, 36 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 6,2 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 4,9 milyon dolar ile ABD, 4 milyon dolar ile Almanya ve 3,2 milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 54,8 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 71,7 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 14.380,95 artışla Finlandiya, % 1.070,10 artışla Libya, % 815,53 artışla Ürdün ve % 730,88 artışla Brezilya oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Aralık ayında Türkmenistan, Sudan, Gine, Malavi, Honduras, Bahamalar, Jamaika, Ekvator, Paraguay, Bahreyn, Myanmar, Kayseri Srb. Böl. ve Tayvan gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin ihracat yaptığı 220 ülke ve bölgenin 103'üne Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 12,5 artarak 26,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 45 oldu. AB’yi 10,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 3,9 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi. Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Aralık ayında 23 farklı sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 15,5 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 12,3 milyon dolarla Makine ve teçhizat, 9 milyon dolar ile Taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Basım ve Yayım” olurken, sektör ihracatını % 1.481,5 oranında artırarak 32.009 dolara taşıdı. “Metal Eşya Sanayi” sektöründe artış oranı % 148,9 olurken “Metalik olmayan diğer mineral ürünler” sektörü ihracatını % 80,1 artırmayı başardı. Ülkemizin 2019 yılı Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,4 artarken 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılı ihracatımız geçen yıla göre % 2,1 artışla 171,5 milyar dolar olurken, ithalatımız ise % 9,1 azalışla 202,7 milyar dolara geriledi. Aralık ayında dış ticaret açığı % 57,6 artarak 4 milyar 325 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 77,3’e geriledi. Mehmet Yunus ŞAHİN AYSO Yönetim Kurulu Başkanı