img
Aydın İli Kasım Ayı İhracat Performansı (2019)

İlimizin(AYDIN) 2019 yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 1,6 azalırken 76,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ihracat % 0,05 azalışla 676,9 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 0,04 azalışla 729,4 milyon dolara geriledi. Kasım ayında 60,9 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 496,9 oldu.

İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 1,7 azalışla % 0,49 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; Kasım ayında 41 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 22. sırada yer aldı.

Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Kasım ayı ihracatına bakıldığında; %0,06 Yüksek, %24,15 Orta-Yüksek, %8,47 Orta-Düşük ve %67,31 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.

İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Kasım ayında 102 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Kasım ayında 48 ülkeye ihracat artarken, 45 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 15,8 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 8,1 milyon dolar ile İspanya, 4,7 milyon dolar ile Çin ve 4,4 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 63 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 78,4 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 5.334,1 artışla Litvanya, % 2.582,2 artışla İrlanda, % 636,8 artışla Filipinler ve % 430,7 artışla Arnavutluk oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Kasım ayında Estonya, Kırgızistan, Mali, Sierra Leone, Kotdivuar, Kongo, Honduras, El Salvador, Bahamalar, Filistin Devleti, Bahreyn ve Papua Yeni Gine gibi ülkeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.

Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin ihracat yaptığı 223 ülke ve bölgenin 105'ine Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 7,7 artarak 43 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 56,5 oldu. AB’yi 9,3 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri ve 7,2 Milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri izledi. 

Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Kasım ayında 23 farklı sektör içinde Gıda ürünleri ve içecek 20,8 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 16 milyon dolarla Taşocakçılığı ve diğer madencilik, 11,8 milyon dolar ile Makine ve teçhizat sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Kağıt ve kağıt ürünleri” olurken, sektör ihracatını % 299,6 oranında artırarak 107.915 dolara taşıdı. “Basım ve yayım” sektöründe artış oranı % 242,3 olurken “Metal eşya sanayi” sektörü ihracatını % 83,8 artırmayı başardı.

Ülkemizin 2019 yılı Kasım ayı ihracatı % 0,1 artarak 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 11 aylık ihracat % 1,8 artışla 154,1 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 1,7 artışla 170,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı % 232,2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 87,4’e geriledi.

          Mehmet Yunus ŞAHİN

   AYSO Yönetim Kurulu Başkanı