img
Aydın İli (2019) Ağustos Ayı İhracatı

İlimizin(AYDIN) 2019 yılı Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,8 azalırken 48 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 8 ayında ihracat % 2 azalışla 455,1 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 1,3 azalışla 720,5 milyon dolara geriledi. Ağustos ayında 34 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 342,6 oldu.

İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 4,3 azalışla % 0,38 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; Ağustos ayında 50 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 22. sırada yer aldı.

Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Ağustos ayı ihracatına bakıldığında; %0,29 Yüksek, %42,55 Orta-Yüksek, %10,12 Orta-Düşük ve %47,04 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.

İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Ağustos ayında 102 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında 40 ülkeye ihracat artarken, 62 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 4,9 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 4,88 milyon dolar ile İspanya, 4,1 milyon dolar ile ABD ve 3,8 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 63 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 78 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 2.348 artışla Umman, % 1.131,2 artışla Slovenya, % 697 artışla Fas ve % 494,7 artışla Hong Kong oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Ağustos ayında Vallis ve Futuna, Yeni Zelanda, Myanmar, Birleşik Krallık, Estonya, Senegal, Togo, Benin, Kongo, Uganda, Tanzanya, Kostarika, Bahamalar, Dominik Cum., İzmir Serb. Bölg., Kayseri Serb. Bölg. ve Bahreyn gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.

Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye'nin ihracat yaptığı 218 ülke ve bölgenin 106'sına Aydın'dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 0,11 azalarak 25,2 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 52,5 oldu. AB’yi 4,5 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 4,4 Milyon dolar ile Uzakdoğu ülkeleri izledi. 

Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Ağustos ayında 22 farklı sektör içinde Taşocakçılığı ve diğer madencilik 12,2 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 8,8 milyon dolarla Makine ve Teçhizat, 7,6 milyon dolar ile Gıda ürünleri ve içecek sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Ağaç ve mantar ürünleri” olurken, sektör ihracatını % 1.685,1 oranında artırarak 25.259 dolara taşıdı. “Plastik ve kauçuk ürünleri” sektöründe artış oranı % 881,2 olurken “Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler” sektörü ihracatını % 188,6 artırmayı başardı.

Ülkemizin 2019 yılı Ağustos ayı ihracatı % 1,6 artarak 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 8 aylık ihracat % 2,6 artışla 111,4 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 1,7 artışla 170,7 milyar doları aştı. Dış ticaret açığı % 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 83,4’e yükseldi.

          Mehmet Yunus ŞAHİN

     AYSO Yönetim Kurulu Başkanı