img
AYDIN İLİ (2019) OCAK AYI İHRACATI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre % 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat % 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Ocak ayında dış ticaret açığı % 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında % 57,8 iken, 2019 Ocak ayında % 84’e yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2018 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 0,44 artarak 168 milyar 703 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 2,62 azalarak 217 milyar 197 milyon dolar olmuştur.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 93,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 35,1 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 28,6 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 33,3 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 72,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2019 Ocak ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 15,2 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 40,8 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 30,7 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 13,3’dür.

İlimizde(AYDIN) 2019 yılı Ocak ayı ihracatı, 2018 yılının aynı ayına göre % 10,6 azalarak 49.587.723 dolar, ithalat % 29 azalarak 19.867.639 dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayında ihracatta 55.439.571 dolar ile 21. Sırada yer alan İlimiz 2019 yılı Ocak ayında ihracatta 26. sırada yer almıştır. 2018 yılı Ocak ayında 27.970.461 dolar ithalat gerçekleştirerek 27. sırada yer alırken 2019 yılı Ocak ayında 29. sıraya gerilemiştir. 2019 Ocak ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,38 ve % 0,13 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Ocak 2019’deki 69 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,24’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2019 Ocak ayı itibarıyla 2 Milyar 503 Milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 29 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Ocak ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 84 iken Aydın için bu oran % 249,6 olmuştur.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 715.369.108 dolar, 2018 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 721.220.956 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 0,8 azalmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2018 yılında ithalatımız 258.624.365 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 250.521.543 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 3,1 azaldığı görülmektedir.

Ocak ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, %38,96’sını orta yüksek teknoloji ürünler, %5,77’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %55,03’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %2,20’sini yüksek teknolojili ürünler, %45,11’ini orta yüksek teknolojili ürünler, %11,40’ını orta düşük teknolojili ürünler ve %41,29’unu düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2019 yılı Ocak ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 96 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 73,1 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Fransa, Irak, Romanya, Çin, BAE ve Suudi Arabistan oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın % 57’si yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Ocak ayı dağılımına bakıldığında, % 77,9’u imalat sanayi, % 19,5’i madencilik ve taş ocakçılığı ve % 2,6’sı tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Ocak ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 13.826.544 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 9.883.885 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 9.685.589 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 4.811.484 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 4.411.663 dolar ile yer almaktadır.

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı