Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A)

ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ile Beyaz Rusya'ya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında yapılan ihracatta düzenlenen belgedir.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 56 ncı Maddesi (y) fıkrasında belirtildiği üzere, menşe şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin hizmetler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir.

Bu kanun maddesi doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM A)'nın uluslararası kurallara uygun olarak basımını ve üyesi olan Odalara dağıtımını sağlayarak, ihracatçımızın bu belgelere en iyi şekilde ulaşmasını sağlamakta, karşılaşılan problemleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunarak çözmektedir.

Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) Satış ve Onayı için Yetkilendirilen Odaların Listesi

Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A) Örneği