4562 Sayılı OSB Kanunu Değişikliği

Sayın Üyemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle ilgili endişelerimizi içeren yazımız aşağıda belirtilmiştir. Bilindiği üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üzerinde çalıştığı 4562 sayılı OSB Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili taslakta, Genel kurul yapıp da yönetimi sanayiciye geçmiş OSB’ler de, yönetimin tekrar Vali başkanlığında müteşebbis heyet idaresine dönüştürülmesi gündeme gelmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ na bağlı 325 OSB’ nin, 60’ ı kendi yönetimlerince, 42’ si müteşebbis heyet tarafından, 102 OSB genel kurul aşamasında ve 94 OSB henüz işletmeye geçmemiş durumda olup kalanı planlama aşamasındadır. Bu rakamlar bize kısaca; OSB tüzel kişiliğinin ve OSB içindeki sanayicilerimizin kendi kendilerine yönetim şeklini bir hedef olarak gördüklerini ve bunun için organize sanayi bölgelerine yatırım yapıp bir an evvel faaliyete geçerek OSB genel kurulları ile yönetimlerini oluşturmaları yönünde irade gösterdiklerini ifade etmektedir. Ülkemizde organize sanayi bölgelerinin kuruluşundan sonra geçen ve onlarca yıldır oluşan yönetim tecrübeleri, diğer OSB’ lere geçerek, yurtdışındaki benzer yapılara örnek olmuştur. Bu başarılı yapıların korunması ve hatta geliştirilmesi için çalışılmalıdır. Mevcut durumda genel kurul aşamasına gelmiş 102 organize sanayi bölgesi içindeki sanayicilere sorulduğunda büyük kısmının genel kurul tarafından yönetilmelerini talep edeceklerdir. OSB’ lerde yönetimin tekrar müteşebbis heyete verilmesi hususunun, genel kurul kararıyla yapılması bizce en uygunudur. Çünkü her OSB’ nin farklı sorunları ve çalışma programı vardır. Bu konuda, sanayicilerimizin tercihi sonuçta ne olacaksa o şekilde yönetim gündeme gelmelidir. Elbette, yeni kurulan organize sanayi bölgelerinin faaliyete geçmesinde müteşebbis heyetlerin büyük başarısı olmuştur. Bu sebeple ülkemizde yönetimi devam eden her bir müteşebbis heyet başkanlığına sanayicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlayışla, belli bir aşamadan sonra yönetimin genel kurul ile sanayicilere bırakılması başarının katlanarak devamını sağlamıştır. İlimizde de bunun önemli örnekleri vardır. OSB lerin ilk kuruluş zamanlarında yatırım odaklı yönetsel kararlar alınmaktadır. Organize sanayi bölgeleri genel kurulla yönetime geçildiğinde hem yatırım hem de sanayici üyelerin talep ve istekleri doğrultusunda en iyi hizmet verebilmek üzere hızlı karar alma süreçleri ile daha teknik konular ve sorunlar gündem geldiğinden genel kurul ile seçilen yönetimlerin çalışması çok daha verimli olmaktadır. Çalışması yapılan kanun değişikliği; yıllar itibariyle düzene girmiş ve örnek teşkil etmiş bu organizasyonların tekrar başladığı noktaya dönmesi sanayiciye verilecek hizmetlerin ve yatırımların süre olarak uzamasına sebep olacaktır. Bu kapsamda, 4562 sayılı OSB Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili taslakta, Genel kurul yaparak yönetimi sanayiciye geçmiş OSB’ler de, yönetimin tekrar Vali başkanlığında müteşebbis heyet idaresine dönüştürülmesi hususunun varsa taslaktan çıkarılması gerekmektedir. Saygılarımla, Mehmet Yunus Şahin Yönetim Kurulu Başkanı