Yerli Malı Başvuruları Hk.

Sayın Üyemiz, Yerli Malı Belgesi Başvuruları Yapılırken; Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesinin Ekinde İstenen Belgelerde Değişikliğe Gidilmiştir. Bu Kapsamda Aşağıda Yer Alan Bilgi ve Belgelerin Önemle Hazırlanması Gerekmektedir. İyi Çalışmalar Dileriz. Saygılarımızla. Başvuru Dilekçesine Ek Olarak İstenen Belgeler; 1) Taahhütname (Üretimi yapılan her bir ürün için ayrı ayrı hazırlanmış) 2) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek.3-A,B,C,D) (Üretimi yapılan her bir ürün için ayrı ayrı hazırlanmış) 3) ***Dışarıdan Alınıp Kullanılan Hammaddelerin Menşei Bilgileri (Girdi Faturaları ve Yerli Girdiler için Sanayi Sicil Belgeleri) 4) Vize Süresi Dolmamış Sanayi Sicil Belgesi sureti, 5) Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti, 6) Gıda İşletmelerinin Başvurularında Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi Sureti, Su Dolumu Yapan İşletmelerin Başvurularında Kaynak Suyu Kullanım İzin Belgesi Sureti, Maden İşletmelerinin Başvurularında Maden Ruhsatı Sureti, 7) İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) İmza Sirkülerinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti, 8) TOBB ve AYSO Ödeme Dekontları,