Kuşak ve Yol Zirvesi Kayıt Kodu Hk.

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan bir yazıda, 09/08/2021 tarih ve 05/5000- 3424 sayılı duyurumuzda paylaştığımız, Kuşak ve Yol Hong Kong Zirvesi'ne ilişkin kayıt koşullarında güncelleme olduğu belirtilmektedir. Buna göre, kayıt aşamasında 06P30SOCGTUR kodunun girilmesi gerektiği, bu kod ile %30 indirimli fiyat uygulanacağı ve anılan kodun 20 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.