Almanya'nın Yeni Tedarik Zinciri Yasasının Tanıtımı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının ilgili yazısına atfen; Alman Federal Meclisi tarafından yeni bir tedarik zinciri yasası (“Lieferkettensorgfaltsgesetz”) kabul edildiği ve gelecek yılın başında yürürlüğe gireceği belirtilerek, yeni yasanın yurt dışındaki Alman şirketleri ve dünyanın farklı bölgelerindeki iş ortakları için neler içerdiğinin detaylı inceleneceği bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir. 7 Temmuz 2021 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında sanal ortamda düzenlenecek toplantıya https://www.dtr-ihk.de/tr/etkinlikler/etkinlik-bilgileri/bilgilendirme-toplantisi-almanyanin-yeni-tedarik-zinciri-yasasinin-tanitimi linkinden kayıt yaptırmak mümkündür. Bilgilerinize sunarız.