Kademeli Normalleşme Tedbirleri

Sayın Üyemiz; 17 Mayıs 2021 / 01 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan İçişleri Bakanlığı’ nın Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi yayımlanmıştır. İlgili Genelge aşağıdaki Link’ te detaylı belirtilmiştir. https://www.icisleri.gov.tr/kademeli-normallesme-tedbirleri-genelgesi “1. Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00¬-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı yazımız çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Ancak Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu yazı ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formu da denetimlerde ibraz edilebilecektir.” Sayın Üyemiz, Sanayicilerimizi ilgilendiren yukarıdaki Genelge hükümleri kapsamında; 17 Mayıs- 01 Haziran 2021 tarihleri için e-Başvuru sisteminden hızlı bir şekilde görev belgesi alınabilmektedir. Sistemden, Görev Belgesi alınamadığı taktirde manuel doldurulan görev belgeleri de kullanılabilecektir. Bilgilerinize sunarız. Detaylı bilgilendirmeye ve formlara ekte sunulan linklerden ulaşabilirsiniz. Ek.1 Görev Belgesi: https://mcusercontent.com/15a87633bf1d3c3db5305e97b/files/fcaefc5d-df75-d277-0e47-d99a2669479e/GÖREV_BELGESİ_FORMU.pdf Ek.2 Muaf Yerler ve Kişiler: https://mcusercontent.com/15a87633bf1d3c3db5305e97b/files/fb18d604-a2df-0e78-12dd-23b84af710a0/MUAF_YERLER_VE_KİŞİLER_LİSTESİ.docx