Küçük İşletmeler İçin Google Platformu

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamız’a gelen yazıda; KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarını oluşturması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacı ile “Küçük İşletmeler İçin Google” projesinin başlatıldığı belirtilmekte olup, TOBB ve Google işbirliğinde kurulan platformun kullanıma sunulduğu ifade edilmektedir. Platforma https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/ adresinden erişilebilmekte olup, platformda KOBİ’lerin dijital ekonomiye uygun sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi için gerekli ürün ve çözüm önerilerinin açıklandığı bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.