Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakanlığının ilgili yazısına atfen, Türkiye-Almanya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısının 21 Nisan 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirilmekte ve söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve Mutabakat Zaptında yer almak üzere Türkiye-Almanya ticari ve ekonomik ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir. Bu itibarla, hazırlanacak TOBB görüşünde yer almak üzere, Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun en geç 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamıza (E-posta: ekonomikiliskiler@ebso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.