Yatırım Desteği

Sayın Üyemiz; Aşağıda detayları kısaca sunulan fona başvuru yapabilecek yıllık ciro değerleri 20-750 milyon olan üyelerimizin detaylı bilgi için; GEKA-Aydın Yatırım Destek Uzmanı Armağan Aydın ile görüşebilirler. Tel: T: +90 256 211 02 16 – F: +90 256 211 02 13, e-posta: armaganaydin@geka.gov.tr Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Bölgesel Kalkınma Fonu ile 400 milyon liralık kaynak mobilize edilerek yapılacak yatırımlar Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yönetilecektir. Kalkınma Yatırım Bankası’nın özel sektör tecrübelerinden ve uzmanlık birikiminden yararlanılacak olup, ayrıca nihai karar verici mercii olan Yatırım Komitesi de bakanlık ve banka yetkililerinden müteşekkil profesyonel bir ekipten oluşacaktır. Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki 400 milyon liralık Bölgesel Kalkınma Fonu ile ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktarılacaktır. Bölgesel Kalkınma Fonu, ihracat yapan, cari açığın kapatılmasına katkı sağlayan, istihdam artıran, kalkınmada öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli taşıyan ve aşağıdaki şartları sağlayan KOBİ’leri desteklemeyi, rekabet güçlerini artırmayı ve büyümelerini sağlamayı hedeflemektedir. KOBİ’lerin büyümesiyle de hem istihdam artışı hem de bölgesel farkların kapanması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu fon; bankalar, nitelikli yatırımcılar, uluslararası sermaye, organize sanayi bölgeleri, ticaret/ sanayi odaları ve teknoparklar gibi tüm paydaşların yatırımına açıktır. Firmalardan beklenen yatırım şartları aşağıdaki gibidir: Ciro: 20-750 milyon TL arası Çalışan Sayısı: 20-249 arası Firma Değeri: 20-750 milyon TL arası Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr (FAVÖK): 5-75 milyon TL arası Firmaya planlanan yatırım tutarı: 10-100 milyon TL arası olacağı düşünülmekte olup kesin rakam firma özelinde değerlendirilecektir. Fonla ilgilenmeniz halinde ve sorularınız için lütfen yukarıda belirtildiği gibi iletişime geçiniz. Hisse ve haklar satın alınıyor. Amaç bu haklarla birlikte yönetim kurulunda yer alarak büyümesine katkıda bulunmak ve şirketin hisse değerini arttırıp çıkış yaparak yatırımı nakde dönüştürmek ve bu tekrar yatırımcılara döndürmek olduğu belirtilmiştir. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.