SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 04.11.2020 tarihli ve E-87424279-152.01.02.390430 sayılı yazıda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “Veri İletişim Sistemi” başlıklı 29uncu maddesi ile “SCADA Kontrol Merkezleri ” başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir. Bilgilerinize sunarız.