Ufuk 2020 Programı Green Deal(Yeşil Mutabakat) Çağrısı

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Ufuk 2020 Programı çerçevesinde, 1 milyar Avro bütçeli “Yeşil Mutabakat Çağrısı”nın, 22.09.2020 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından başlatıldığı bilgisi iletilmiştir. Söz konusu çağrı, 2050 yılına kadar, Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel hedefi ile bir dizi dönüştürücü politikalar tasarlamayı, karbonsuz ekonomiye geçişi ve ArGe/yenilik projeleri yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olup, anılan konu başlıklarına, TÜBİTAK’ın aşağıda yer alan sayfasından ulaşılabilmektedir. https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-yesil-mutabakat-green-deal-cagri-programi-yayinlandi Çağrının kapanış tarihi, 26.01.2021 olarak belirlenmiş olup, söz konusu çağrıya araştırma kuruluşları, üniversiteler, KOBİ’ler, büyük sanayi kuruluşları, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal/yerel yönetimler ve sosyal girişimciler başvuruda bulunabileceklerdir. Çağrı kapsamındaki başlıklara yönelik sorular için, greendeal@h2020.org.tr elektronik posta adresi vasıtası ile TÜBİTAK ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.