Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı Duyurusu

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 30.09.2020 tarih ve 13785820 sayılı yazısına atıf yapılarak; daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da mesleki eğitim merkezlerine başvuru yaparak diploma sahibi olabilecekleri belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız.