Ekonomik Tarife Sorunları Grubu(ETSG) Sektör Duyurusu

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir elektronik postaya atfen; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir. Elektronik postada, Avrupa Birliği yada Türk firmalarınca 01.07.2021 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste paylaşılmış olup, bu ürünler ile ilgili itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 01.11.2020 tarihine kadar intikal ettirilmesinin talep edildiği açıklanmıştır. Anılan elektronik postada; başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası alınmasının gerektiği ifade edilmiştir. İtirazlara ilişkin formlara da https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. Bu itibarla, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2020/18) incelenmesi ve firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerekmektedir. Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek olan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri: Kimyasallar, Maden – Metal ve Tekstil Hammaddeleri: Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr Burak AVCI Uzman T: 0312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr Elektrik – Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları: Fundagül BACI Uzman T: 0312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr Bilgilerinize sunarız.