İhracatçılara Verilecek Hususi Pasaportun Süresi 4 Yıla Çıkarıldı

Sayın Üyemiz, İhracatçılara verilecek hususi damgalı pasaport süresi 2 yıldan 4 yıla çıkaran Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201007-11.pdf