Çin'e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatının Başlaması

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili yazısına atfen, "Türkiye'den Çin'e İhraç Edilen Antepfıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol"ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol'ün şartlarına uymak kaydıyla, kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş Antepfıstığının ÇHC'ye ihracatının yapılabileceği belirtilmiştir. Anılan Protokol'e, söz konusu ülkeye ihracatta yetkilendirilen depo ve işletme tesisleri listesine, bitki sağlık sertifikası örneğine ve MeBr/Fosfin Fumigasyon metodu ile ilgili bilgi/belgelere aşağıda verilen bağlantı adresinden ulaşılabilmektedir. Bağlantı Adresi: https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/2046/Cin_Antepfistigi_Ihracat Bilgilerinize sunarız.