Gümrük Vergisi Hk.

Sayın Üyemiz; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ‘ nün gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda, 29/06/2020 tarih 18723479-240 ve sayılı yazılarında “ ilave gümrük vergisinin müstakil bir vergi olmayıp, Bakanlar Kurulu Kararı (hali hazırda Cumhurbaşkanı Kararı) ile mevcut gümrük vergisi oranlarında artış yapılması niteliğinde olmasından dolayı, TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA GÜMRÜK MUAFİYETİ SAĞLANAN ÜRÜNLERİN İTHALATINDA, İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNE YÖNELİK BİR TAHSİLATIN YAPILMAYACAĞININ DEĞERLENDİREREK, keyfiyet hakkında ilgili gümrük idaresinin bilgilendirilmesinin talep edildiği” belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız.