Otopark Yönetmeliği

Sayın Üyemiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda; Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, Birliğimiz girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinde belirtilen yürürlük tarihinin, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir. Bilgilerinize sunarız.