Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri

Sayın Üyemiz, İlgi: 21.04.2020 tarih ve E-00053982737 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Fas’a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirileceği, ilan edilen ürün listesi dışında kalan tüm sanayi ürünleri için 20 Nisan 2020 tarihine kadar tanımlanan geçiş döneminde, Fas gümrük noktalarında söz konusu uygunluk kontrollerinin yapılabileceğinin bildirildiği açıklanmaktadır. Diğer taraftan, İlgi ’de kayıtlı ve ilişikte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı yazısında, Fas’a gerçekleştirilen ihracat özelinde uygunluk kontrolleri ile ilgili daha önce 20 Nisan 2020 olarak belirlenen geçiş dönemi süresinin, Kovid – 19 nedeniyle 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve 20 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçiş döneminin sona ereceği belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız.