Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Bakanlıkları tarafından hazırlanan Tehlikeli maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu Yönerge’ye ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde ( www.tmkt.gov.tr) Mevzuat kısmı Yönergeler başlığından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.