Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından uygulanan ve ulusal koordinasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) yürütülen “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında “Genç Girişimciler için Erasmus 2019” konulu proje teklif çağrısının yayınlandığı belirtilmektedir.

Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2019 olan proje çağrısının amacı, yeni kurulan veya hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler ile aracı kurum/kuruluşlar (ticaret ve sanayi odaları, teknoloji parkları, üniversiteleri vb.) arasında iletişim ağını güçlendirmektir.

Proje teklif çağrısına https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01_call_text_en.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.