GEKA, 2019 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 18 Şubat 2019 tarihinde 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Program kapsamında KOBİ statüsündeki işletmelere toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılmasını planlamıştır.

Programlarda, firmalarımızın yenilikçi ve Ar-Ge ‘ye dayalı rekabet gücünü artırmak, üretimde teknolojik gelişmesine katkı vermek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Odamız organizasyonunda 12 Nisan 2019 Cuma günü 16:00-17:00 saatleri arasında Aydın Sanayi Odası Örsdemir Balkan Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,