ÇAD'da Yatırım İmkanları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan Odamıza gelen yazıda,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Encemine Büyükelçiliğimizin Çad Ekonomi ve Planlama Bakanı Sayın Issa Doubragne ile bir görüşme gerçekleştirdiği, adı geçen Bakan tarafından ülkemizde ciddi miktarda susam ithal edildiğinin belirtildiği, Çinlilerin kendilerine başvurarak toplu olarak 1 milyon ton susam satın almak istedikleri ve bu susamın hemen hemen hiç işlenmeden ihraç edileceği, esasen KOBİ’ler aracılığıyla susam, Arap zamkı ve yer fıstığı gibi tarım ürünlerini işleyerek ihraç etmek istedikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye’den susam ve Arap zamkının en azından birinci safha işlenmesine yönelik olarak kendilerine örnek tesisler kuracak yatırımcılar önerilmesinden ve bu yatırımcılarla çalışılmasından memnuniyet duyulacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla, Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmek üzere söz konusu yatırıma ilgi duyan üyelerimizin TOBB ile (e-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletişim kurması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.