YILLIK İŞLETME CETVELİ

Sayın Üyemiz,

Odamıza kayıtlı ''Sanayi Sicil Belgesi'' almış olan üyelerimizin, (özel hesap dönemi olanlar kendi hesap dönemleri sonundan itibaren dört ay içerisinde) 30.04.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil), internetten Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden, 2018 yılı Yıllık İşletme Cetvellerinin girişini yapıp, ''İl Müdürlüğüne Gönder'' seçeneğine tıklayarak bu bilgileri İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca Sanayi Sicil Belgesindeki bilgilerde (ünvan-adres değişikliği ve ürün değişikliği veya ürün ilavesi) değişiklik olması halinde bir ay içerisinde İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne başvurarak, yeni bilgilere göre belgenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. İşletmenin daimi veya 3 aydan fazla süreyle geçici olarak kapatılması (geçici kapatmalarda mevsimlik işler hariç) veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde yine bir ay içerisinde İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur.

Aksi takdirde 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9.maddesi gereği 2019 yılı için 1.294 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.