img
Madenciler Sorunlarına Çözüm Bulmak İçin Ankara’ya Çıkarma Yaptı

Türkiye'de madencilik sektöründe faaliyet gösteren birlik ve STK Başkanları geçtiğimiz günlerde ortak bir açıklama yaparak; sektörün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünü, sektörde ciroların düştüğünü, ihracatta da 5 milyar dolardan 4 milyar dolarlara gerilediğini, işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının baş göstermeye başladığını dile getirmişlerdi. Bunun üzerine Madencilik Sektör Temsilcileri, Ankara’ya çıkarma yaparak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ile görüştü. Sorunları dinleyen Bakan Yardımcıları, başta izin bedelleri olmak üzere acilen alınması gereken önlemler konusunda sektör temsilcilerinin yüreğine su serpti.

Ankara’da yapılan görüşmelere, TOBB Madencilik Meclis Başkanı İsmet KASAPOĞLU, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Aydın DİNÇER, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan YÜCEL, Genel Madenciler Derneği Başkanı Cemil ÖKTEN, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali EMİROĞLU, TÜMMER Başkanı İbrahim ALİMOĞLU, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt KAYA, Ege Madenciler Derneği Başkanı Hakan ÜRÜN,  Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci TÜLEK, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket KORUÇ, SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet GÜMÜŞÇÜ, Kömürder Başkanı Gökalp BÜYÜKYILDIZ katıldı.

HÜKÜMET HEMEN SES VERDİ

Madencilik sektöründen yükselen bu feryada hükümet kayıtsız kalmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç, sektörün yaşadığı sıkıntıları görüşmek için Madencilik Sektörü Temsilcileriyle Ankara’da ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmede, Madencilik Sektör Temsilcileri, yaşadıkları sorunları ve acil önlem alınması gereken konuları tek tek Bakan Yardımcıları ve MAPEG Genel Müdürüne anlatma fırsatını yakaladı.

“İZİN BEDEL VE SÜREÇLERİ MADENCİNİN BELİNİ BÜKÜYOR”

Sektör temsilcileri görüşmelerde, özellikle izin prosedürleri, mülkiyet sorunları, orman mülkiyet bedellerinin yüksekliğinin yatırımcıların belini büktüğüne dikkat çekerek, “Devlet, diğer sektörlerde yatırım yapanlara bedelsiz arazinin yanı sıra yol, su, elektrik vb. altyapı gibi teşvik hizmetleri verirken; madenciler, yatırımları için çok ağır orman izin bedelleri, 2015 yılından itibaren 2-3 kat arttırılan yüksek ruhsat bedelleri ve kamulaştırma bedelleri, maden kapama ve rehabilitasyon bedelleri, devlet hakkı bedeli ödemek zorunda kalıyorlar. Bu durum, madencilik projelerine ve yatırımlarına olan ilgiyi azaltıyor. Eğer yüksek izin ve ruhsat bedelleri makul seviyelere çekilmezse, Türkiye’de maden aramacılığı ve yatırımı her geçen yıl daha da azalacaktır. Bu da madencilik sektöründe dışa bağımlılığı daha da arttıracaktır. Çünkü bu izin ve bedeller şu anda birçok firma tarafından ödenemedi. Üreticiler olarak hiç para alınmasın demiyoruz; ödenecek bedellerin hakkaniyetli olmasını talep ediyoruz” görüşünü aktardıkları öğrenildi.

“BÜROKRATİK ENGELLER KALDIRILMALI”

Görüşmede, Türkiye’de kilitlenme noktasına gelen madencilik sektörünün sürdürülebilir olması için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikliğinin de bir an önce giderilmesinin hayati önem taşıdığı aktarıldı.

Görüşmelerde; bakanlıkların izin verirken kendi mevzuatlarında olmayan konularda görüş, onay, belge istemeleri gibi bürokratik engellerin kaldırılmasının da şart olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, bunun için maden ruhsat işlemlerindeki onay süreçlerinin kısaltılması, madencilik faaliyetleri için alınması gereken zorunlu izin süreçlerinin en geç birkaç ay içerisinde olumlu veya olumsuz sonuçlandırılmasının elzem olduğu talebinde bulundukları kaydedildi.

“İDARİ VE YASAL ADIM ATILMALI”

Yeni çıkan yasalar ve yönetmeliklerin sektörün yükünü azaltmak yerine, daha da ağırlaştırdığına dikkat çeken sektör temsilcileri, sektörün sorunlarını çözecek, maden arama faaliyetlerini teşvik edecek, arama izinlerini kolaylaştıracak, orta-küçük işletmelerin yükümlülüklerini azaltacak, izinlerdeki belirsizlik ve öngörülebilirlik sorunlarının yaşanmasını önleyecek, stratejik ve kritik madenlerin üretimini arttırma noktasında hükümetten yardım talebinde bulundukları kaydedildi.

ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, maden ruhsatlarına ilişkin sektör temsilcilerinin talepleri başta olmak üzere kurumlarını ilgilendiren sorunların çözümü noktasında idari ve yasal olarak her türlü adımı atmaya ve çalışmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

Kendisi de madencilik sektöründen gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun ise görüşme sırasında orman izin bedellerinin yüksekliği konusunda sektörün hassasiyeti konusunda gerekli araştırma ve çalışmayı yapacaklarını ve bakanlık olarak sektörün yaşadığı sorunları aşması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını sektör temsilcilerine aktırdığı kaydedildi.

“ÇÖZÜM İÇİN DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ”

Ankara’daki ilk tur görüşmelerden yetkililerden sorunların çözümü noktasında olumlu izlenimlerle ayrılmalarına rağmen çözüm için daha yolun başında olduklarını vurgulayan sektör temsilcileri, “Asıl mutluluğu sektörün yaşadığı sorunların çözümü için adım atıldığında yaşayacağız” görüşünü paylaştılar. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla görüşerek sorunlarının çözümü için arayışlarını sürdürecekleri bildirildi.