img
Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 Sınavları Devam Ediyor

Üyemiz, HAUS MAKİNA A.Ş. tesislerinde KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ SEVİYE 3- Mesleki Yeterlilik sınavları yapıldı. Köprülü Vinç Operatörü sınavları, ilgili diğer üyelerimizin müracaatları ile Odamız tarafından organize edilmektedir. Sınavların koordinatörlüğü, uygulaması ve belgelendirilmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş tarafından yapılmaktadır. Sınavlar, HAUS MAKİNA A.Ş. de olduğu gibi TOBB MEYBEM'in iş konularına göre uzman sınav gözetmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Köprülü Vinç Operatörü Kimdir?
Kendi başına ve/veya bir işaretçi/sapancı yardımıyla; çeşitli türlerdeki köprülü vinçleri kablo ile uzaktan/kabinden kontrol ederek her türlü yük taşıyan kişilerdir.
Kullanılabilecek vinçler: Tek kirişli, monoray, çift kirişli, portal, pergel vinç vb.
Yapılabilecek işlemler: Yük kaldırma, taşıma ve boşaltma veya istif etme işlemleri
Belge Zorunluluğu
11 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tebliği ile zorunluluk getirilmiştir.
11 Kasım 2019’dan itibaren cezai yaptırım uygulanacaktır.
(Kişi başı aylık 775 TL)