img
Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla 2014 yılından beri her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

“Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; 2019 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci sürmektedir. Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurmaktadırlar.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://sgm.sanayi.gov.tr
internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 11 Mart 2019 tarihine kadar doldurularak başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.