img
Aydın İli (2018) Temmuz Ayı İhracatı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat % 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Temmuz ayında dış ticaret açığı % 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında % 58,7 iken, 2018 Temmuz ayında % 70,2’ye yükseldi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 4 artarak 163 milyar 277 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 5,7 artarak 247 milyar 11 milyon dolar olmuştur.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 2,8 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 37,1 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 27,5 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 32,6 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 78’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Temmuz ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 13,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 42,8 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 31,8 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 11,9’dur.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Temmuz ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 5,2 azalarak 51.860.855 dolar, ithalat % 1,6 artarak 21.269.007 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 25. sırada, ithalatta ise 31. sırada yer almıştır. 2018 Temmuz ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,37 ve % 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Temmuz 2018’deki 73 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,21’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Temmuz ayı itibarıyla 5,9 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 30 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Temmuz ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 70,2 iken Aydın için bu oran % 243,8 olmuştur. 2018 yılının 7 aylık döneminde aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre % 1,1 artarak 274 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 736.530.380 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704.327.958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 4,6 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258.221.191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 288.740.686 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 11,8 arttığı görülmektedir.

Temmuz ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,18’ini yüksek teknolojili ürünler, %47,87’sini orta yüksek teknoloji ürünler, %6,41’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %45,54’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %3,62’sini yüksek teknolojili ürünler, %51,13’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, %12,68’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %32,57’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Temmuz ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 101 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 69,6 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İspanya, ABD, İtalya, Çin, Almanya, Fransa, Hollanda, İsrail, Irak ve Hindistan oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın %52’si yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Temmuz ayı dağılımına bakıldığında, % 73,9’u imalat sanayi, % 22,9’u madencilik ve taş ocakçılığı ve % 3,2’si tarım ve ormancılık tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Temmuz ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 14.082.257 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.851.443 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 7.584.468 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 7.121.794 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.370.248 dolar ile yer almaktadır.


      Mehmet Yunus ŞAHİN
AYSO Yönetim Kurulu Başkanı