img
AYDIN İLİ (2018) MART AYI İHRACATINI MAKİNE VE TEÇHİZAT SEKTÖRÜ SIRTLADI...

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat % 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Mart ayında dış ticaret açığı % 28,8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında % 76,1 iken, 2018 Mart ayında % 72,7’ye geriledi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 2,2 artarak 160 milyar 376 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 4,9 artarak 245 milyar 264 milyon dolar olmuştur.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 94,6’dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 36,8 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 26,8 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 32,9 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 81,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 12,5 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 43,2 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 33,6 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 10,7’dir.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Mart ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 8,9 artarak 67.363.981 dolar, ithalat % 1,7 azalarak 25.462.764 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 25. sırada yer almıştır. 2018 Mart ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,43 ve % 0,12 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Mart 2018’deki 93 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin % 0,25’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Mart ayı itibarıyla 5,8 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 42 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Mart ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 72,7 iken Aydın için bu oran % 264,6 olmuştur. 2018 yılı Mart ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılının aynı ayına göre % 9 artarak 193 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 731.487.256 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 701.988.002 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 4,2 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247.578.889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 269.894.409 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 9 arttığı görülmektedir.

Mart ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, %39,98’ini orta yüksek teknoloji ürünler, %6,38’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %53,40’ını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %3,35’ini yüksek teknolojili ürünler, %47,44’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, %15,51’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %33,70’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Mart ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 102 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay %68,5 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, Rusya Federasyonu, Çin, Romanya, Belçika ve Kazakistan oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın %51,1’i yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Mart ayı dağılımına bakıldığında, %75,8’i imalat sanayi, %21,6’sı madencilik ve taş ocakçılığı, %2,5’i tarım ve ormancılık ve %0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Mart ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 17.920.195 dolar, ikinci sırada Gıda ürünleri ve içecek 15.081.011 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 14.537.864 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.111.026 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 2.582.036 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı