img
AYDIN İHRACATI VE İTHALATINDA ARTIŞ...

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat % 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Ocak ayında dış ticaret açığı % 108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında % 72,1 iken, 2018 Ocak ayında % 57,9’a düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 0,77 artarak 158 milyar 228 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 2,54 artarak 239 milyar 732 milyon dolar olmuştur.

Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 92,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 3,3 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 35,2 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 26,6 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 34,9 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 79,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Ocak ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 13,2 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 38,2 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 37,6 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 11’dir.

İlimizde(AYDIN) 2018 yılı Ocak ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 22,4 artarak 55.365.059 dolar, ithalat % 89,2 artarak 26.456.660 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer almıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında % 323,5 iken, 2018 Ocak ayında % 209,3’e düşmüştür. Bu veriler ile ilimiz 2018 yılı Ocak ayı döneminde Türkiye ihracatına % 0,44 katkı sağlamıştır. 2018 yılı Ocak ayında toplam aktif ihracatçı firma sayısı 2017 yılının aynı ayına göre % 16 artarak 355 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 712.150.341 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 702.007.432 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 1,44 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247.578.889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 260.055.382 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 5,04 arttığı görülmektedir.

Ocak ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,28’ini yüksek teknolojili ürünler, %40,66’sını orta yüksek teknoloji ürünler, %6,43’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve %52,63’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %6,53’ünü yüksek teknolojili ürünler, %63,38’ini orta yüksek teknolojili ürünler, %7,97’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %22,11’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 6.951.483 dolar, ikinci sırada Almanya 4.354.142 dolar, üçüncü sırada İspanya 3.901.528 dolar, dördüncü sırada ABD 2.958.801 dolar ve beşinci sırada Hollanda 2.865.949 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 90 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak ocak ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 13.438.623 dolar, ikinci sırada başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 13.069.185 dolar, üçüncü sırada Taş ocakçılığı ve diğer madencilik 9.580.326 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.175.357 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.112.330 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı