img
MADEN GÜVENLİĞİ ANLATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Aydın Sanayi Odası(AYSO) tarafından, Aydınlı madencilere ‘’Madenlerde güvenlik kültürünün oluşumunda yönetimin rolü ve önemi’’ konularında bilgilendirme yapıldı. Anemon Otel’de düzenlenen toplantıya AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin’in yanı sıra, Yatırım İzleme Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Madencilik yatırımlarında ve işletmecilikte yaşadığımız sorunlara çözüm yolları ve yapılması gerekenleri sizlerle paylaşacağız. Hepimizin bildiği üzere sektörümüzün sorunları var. Önemli olan sektörün önünü açacak yatırımlara hız verecek şekilde orta noktada buluşup, tüm kesimlerin onayladığı uygulamaları gerçekleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Şahin’in konuşmasının ardından, Daire Başkanı Mehmet Tombul “Maden Mevzuatında Yapılan Son Düzenlemelerle İlgili İşverenin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, Maden Mühendisi Ali Koray Özdoğan “Madencilik Sektöründe Risk Kültürü Oluşturmanın Yol Haritası” ve Maden Mühendisi Nihat Çağıl Çınar da “MİGEM Uygulamalarında Ruhsatlandırma Süreçleri ve Karşılaşılan Sorunlar” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.