img
AYSO üyelerine KOSGEB tarafından ‘’KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” içeriği anlatıldı.

Odamız üyelerinin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısı KOSGEB Kobi Uzmanı Tuğrul Bıyık tarafından aktarıldı. Bilgilendirme toplantısında Kobi Teknoyatırım Destek Programı , Programın amacı, başvuru koşulları, destek oranları ve destek süreçleri hakkında bilgiler verildi.

KOSGEB tarafından; ülkemizin, kendi teknolojisini üreten, İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmesi, ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe yönelik, katma değer ve ihracat şansı yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi amacıyla “KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM)” uygulanmaktadır.

Programdan; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanabilmektedir.