img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN EYLÜL AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %8,7 artarak 11 milyar 848 milyon dolar, ithalat %30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Eylül ayında dış ticaret açığı %85 artarak 8 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Eylül ayında %71,3 iken, 2017 Eylül ayında %59,3’e düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %7,69 artarak 153 milyar 495 milyon dolar, ithalat yaklaşık %11,43 artarak 221 milyar 314 milyon dolar olmuştur.

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %35,6 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı %27 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %33,5 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Eylül ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %14,6 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %40,9 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı %33,7 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %10,8’dir.

İlimizde 2017 yılı Eylül ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %15,5 azalarak 47.166.425 dolar, ithalat %35,7 artarak 25.121.561 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 652.733.267 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 5,68 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 251.652.591 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 7,37 azaldığı görülmektedir.

Eylül ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,16’sını yüksek teknolojili ürünler, %43,23’ünü orta yüksek teknoloji ürünler, %7,71’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %48,90’ını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %4,54’ünü yüksek teknolojili ürünler, %39,93’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, %20,86’sını orta düşük teknolojili ürünler ve %34,67’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 4.157.429 dolar, ikinci sırada Çek Cumhuriyeti 3.012.776 dolar, üçüncü sırada Almanya 2.627.071 dolar, dördüncü sırada Çin 2.428.768 dolar ve beşinci sırada İspanya 2.333.993 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 99 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Eylül ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 12.793.569 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 9.657.195 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 6.979.478 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 5.025.844 dolar ve beşinci sırada ise Giyim eşyası 3.081.491 dolar ile yer almaktadır.

                 

      Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı