img
AYDINLI İHRACATÇILARIMIZIN TEMMUZ AYI PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Temmuz ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %28,3 artarak 12 milyar 641 milyon dolar, ithalat %46,2 artarak 21 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Temmuz ayında dış ticaret açığı %82,5 artarak 8 milyar 843 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Temmuz ayında %67 iken, 2017 Temmuz ayında %58,8’e düştü.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık %6,05 artarak 151 milyar 157 milyon dolar, ithalat yaklaşık %7,78 artarak 214 milyar 72 milyon dolar olmuştur.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %34,7 , orta düşük teknoloji ürünlerin payı %29,7 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %32,7 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Temmuz ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,9 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı %38,3 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı %37,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise %10,7’dir.

İlimizde 2017 yılı Temmuz ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayına göre %31,8 artarak 54.593.963 dolar, ithalat % 13,7 azalarak 19.502.112 dolar olarak gerçekleşti.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 646.092.972 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617.678.628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 4,6 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271.681.923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 242.496.918 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 10,74 azaldığı görülmektedir.

Temmuz ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,14’ünü yüksek teknolojili ürünler, %49,55’ini orta yüksek teknoloji ürünler, %7,02’sini orta düşük teknolojili ürünler ve %43,28’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %3’ünü yüksek teknolojili ürünler, %52,90’ını orta yüksek teknolojili ürünler, %18,40’ını orta düşük teknolojili ürünler ve %25,70’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2017 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 4.870.219 dolar, ikinci sırada İspanya 3.401.970 dolar, üçüncü sırada Almanya 3.348.835 dolar, dördüncü sırada ABD 3.313.928 dolar ve beşinci sırada Çin 2.983.114 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 2 farklı serbest bölge olmak üzere, 96 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak Temmuz ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 18.942.552 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11.297.379 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 6.197.793 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6.005.198 dolar ve beşinci sırada ise Tekstil ürünleri 2.525.067 dolar ile yer almaktadır.