img
Aydın Oda ve Borsaları Nazilli' de Güç Birliği Yaptı

Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsalar Güç Birliği Toplantısı, Nazilli Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasında yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Güç Birliği Toplantısına, Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda ve Borsaların Başkanları, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı.
Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Önel ve Ahmet Günver'in katıldığı toplantıda genel ve yerel sorunlar görüşüldü.

Aydın ilinin genel sorunlarını tespit eden ve güçlü lobi faaliyetleri oluşturan Aydın ili oda ve borsaları son olarak Nazilli Ticaret Odasında toplandı Oda ve bora başkanlarının eksiksiz katıldığı toplantıda Aydın ilinin sorunları üzerinde durularak yetkililere iletilmek üzere bir mutabakat metni de hazırlandı. Turizm, tarım, yatırımlar, çevre, ulaşım, eğitim ve enerji olarak 7 konu başlığında toparlanan sorunların çözüme kavuşması için takipçisi olma kararı alındı.

DAHA HIZLI KALKINMAK İÇİN SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞMASI ŞART

Toplantı sonunda yaptığı açıklamada Aydın ilinin kamusal yatırımlardan yeterince faydalanamadığına değinen Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN, “Aydın’da yatırımcımız hazırda bekliyor. Tek isteğimiz sorunlarımızın bir an önce çözüme kavuşmasıdır. Yatırımcımız bölgemizin kalkınması için geçmişte olduğu gibi elinden geleni yapacaktır. Devletimizin büyüklüğü ve gücü tartışılmaz. Tespit ettiğimiz sorunlarımız üstesinden kalkılamayacak sorunlar değil. Tüm oda ve borsa başkanlarımızın kaygısı aynı. Daha hızlı kalkınma, daha fazla istihdam. Bu sebeple organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz toplantıda aldığımız kararların takipçisi olacağız. Bu vesile ile toplantıya katılan bütün oda ve borsa başkanlarına, yönetim ve meclis temsilcilerine, personellerine ve toplantımızı yöneten Prof. Dr. Neval GENÇ hocamıza teşekkürlerimizi sunarım” ifadelerine yer verdi.

AYDIN İLİ ODA VE BORSALARI GÜÇ BİRLİĞİ TOPLANTISI MUTABAKAT METNİ

TURİZM 

Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin mali büyüklüklerine göre değerlendirilerek özel borçlarının ertelenmesi, en az bir yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi imkanların sağlanması ile sektör teşvik ve sübvanse edilmelidir.

İlimizde, önemli potansiyele sahip Termal Suyun sağlık sektöründe kullanılması ile Sağlık Serbest Bölgesinin kurulması teşvik edilmelidir.

Köy turizminin gelişmesi için pilot uygulama ile Nazilli’de “ Uzun Yaşam Köyünün “ kurulması amacıyla hazine arazisi tahsis edilmelidir.

Didim de Kurvaziyer Liman yapımı programa alınmalıdır.

Didim de, 50 yataklı Devlet Hastanesi yetersizdir. Özel Hastanenin de olmadığı ilçeye en az 150 yataklı yeni bir hastane yapılmasını talep ediyoruz.

Kuşadası Kongre Merkezinin daha aktif kullanımı için çalışma yapılması

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi teşvik etmek için 30 dolarlık teşvikin yasallaşması gerekir

Turistik yörelerde satılan yöresel ürünler için belirli bir standart uygulanması

Turistik tesislerde alacarte satışlarda uygulanan %18 verginin %8 olarak uygulanması

Yöresel ürünlerin ve antik kentlerin il genelinde ortak tanıtım ve satışı için merkezler kurulması

Unescoda daha fazla alanın dünya tarihi listesinde yer alması

TARIM ÜRÜNLERİ:

Pamuk, incir, zeytinyağı, kestane vecam fıstığı stratejik ürün olarak kabul edilmeli, incir, zeytinyağı ve kestane üretimi prim ile desteklenmelidir.

Zeytinyağı rekoltesi düştüğünde fiyatlar yükseliyor, sektörde hileli ve tahşişli satışlar başlıyor ve tüketici yanıltılıyor. Zeytinyağı sektörünün geleceği için, taklit ve tağşişdeki cezai yaptırımların arttırılması, sorumluların nitelikli suçlar kapsamında cezalandırılması gerekmektedir.

Zeytinyağı işletmelerinin çoğu yerleşim bölgelerinin içerisindedir. Tesislerde oluşan Atıksuların toplanması hususunda 2015/10 sayılı Genelgeye göre istenilen ölçüde havuz yapmak için arazi bulunamamaktadır.

Söke, Didim ve Kuşadasında mezbahaya ihtiyaç vardır.

Tarımda ürün çeşitliliği teşvik edilmelidir.

Tarımda maliyeti düşürücü faaliyetler desteklenmelidir.

İncire özel bir teşvik sağlanmalıdır.

YATIRIM TEŞVİKLERİ VE YATIRIM ALANLARI

Organize sanayi bölgeleri içinde TEDAŞ mülkiyetindeki elektrik dağıtımı ile ilgili tüm sistemlerin bedeli karşılığında OSB ‘lere devredilmelidir.

İlimizde Sanayi alanlarının yetersizliği sebebi ile yeni yatırımların yapılması için 1/100.000 ölçekli çevre düzeni yeniden güncellenmelidir.

Aydın’ ın her yönden gelişmesine katkı vereceğine inandığımız; Aydın Serbest Bölgesinin ve Jeotermal enerjinin kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ nin en kısa sürede tescil edilerek yatırım programına alınmasını istiyoruz.

Organize Sanayi Bölgelerinde beton santralleri ve bazı madenlerin kırma eleme tesislerinin yatırımları “gerekli çevresel limit konsantrasyon değerleri sağlandığı taktirde” uygun görülmelidir.

Avm ve zincir mağazalar için önlem alınması

Nazilli osb’nin genişleme alanı sorunu bulunmaktadır. Yatırımların artması için bu sorunun hızlıca çözülmesi gerekmektedir.

Kayıt dışılığı önlemek için teşviklerin artrılması gerekmektedir.

Nazilli’de bulunan eski polis okulu alanı bölge halkına yarar sağlayacak bir yatırımla değerlendirilmelidir.

Bozdoğan ilçesinde bulunan mermer işletmelerinin atık sorunu için çözüm üretilmesi gerekmektedir

ULAŞIM

Büyükşehir olup da, sivil havacılığa hizmet veren bir havaalanı olmayan tek il Aydın dır. Aydın’ a en kısa sürede bu şekilde hizmet verecek havaalanı yapılmalıdır.

İzmir-Aydın-Denizli tren hattının Yüksek Hızlı Tren hattı haline getirilmesini, Aydın-Denizli otobanının yapılmasını istiyoruz.

Programa alınan Aydın-Çine Demiryolu hattının yapılmasını, restorasyon çalışmaları devam eden Söke Tren İstasyonu bünyesindeki müştemilatın Restorasyon sonrası Söke Ticaret Odası tarafından işletilmesini istiyoruz.

Didim – Yeniköy arasında şehirdışından geçen 2. Duble yol çalışması yapılmalıdır.

ÇEVRE

Jeotermal enerji santrallerinin çevreye olan etkileri hususunda bilimsel bir rapor hazırlanması ve bu kapsamda santrallerin ve yapılacak yatırımların denetlenmesi gerekmektedir.

Büyük Menderes nehrinin aşırı kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları bütün bölge için büyük tehdittir. Büyük Menderes nehrinin temizlenmesi için bütünüyle ele alınması gerekmektedir. Bu vesile ile menderes nehri turizm ve ulaşım amaçlı da kullanılabilir.

EĞİTİM

Çağdaş bir üniversite eğitimi için, Adnan Menderes Üniversitesinin 3’e bölünerek; Aydın Merkezde Adnan Menderes, Nazilli de Sümer ve Söke de Milet Üniversitelerinin kurulmasını istiyoruz.

Mesleki eğitimde ustalık ve ahilik değerlerinin işlendiği, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile üretme kabiliyeti ve isteklerini ortaya çıkaracak yeni müfredat çalışmalarının yapılmasını ve ilimiz imalat sektörünün ihtiyacını karşılayacak meslek alanlarında ihtisaslaşmanın sağlanmasını istiyoruz.

ENERJİ

Aydem tarafından uygulanan indirimli elektrik anlaşmalarının tek taraflı olarak iptal edilmesi sonucu oluşan mağduriyetin giderilmesi,

Doğalgaz hattının Söke’den Didim’e kadar uzatılması, doğalgaz altyapısının sanayi işletmelerine öncelikli olarak ve bedelsiz olarak ulaştırılması,

Jeotermal kullanım alanlarının artırılması